PRIEBEH MÔJHO VÝCVIKU AFF

Ak máš vybavené potrebné administratívne náležitosti a všetky dokumenty (nezabudni si ich zobrať so sebou na letisko Slávnica a odovzdať ich inštruktorom), tvoj skydiverský výcvik môže začať.

V Skydive University sa tento výcvik robí najefektívnejšou a najbezpečnejšou metódou s názvom ,,AFF“ z anglického accelerated free fall alebo teda – zrýchleným výcvikom voľného pádu.

Metóda AFF je rozdelená na viacero úrovní.

Tvoj prvý deň na letisku bude pozostávať z teoretickej pozemnej prípravy, ktorú absolvuješ s našimi inštruktormi. Oboznámiš sa so základmi aerodynamiky, riadenia padáku, vlastného tela počas voľného pádu a správne vyhodnocovať prípadné mimoriadne situácie. Nadobudneš všetky potrebné informácie teoreticky aj prakticky s našimi pozemnými pomôckami kým ich nebudeš mať dostatočne zautomatizované. Z teoretickej časti ťa čaká preverovací test 🙂

V prípade dobrého počasia môžeš hneď na druhý deň začať s praktickou časťou výcviku, ktorá pozostáva z ôsmich úloh, teda z ôsmich zoskokov. Samozrejme ak všetky úlohy urobíš na prvý krát správne.

V prípade potreby je takisto možnosť vyskúšať si s inštruktorom voľný pád v simulátore, v aerodynamickom tuneli s komplexnou prípravou na jednoduchšie zvládnutie kurzu.

Pred každým jedným ťa čaká predzoskoková príprava a celý priebeh zoskoku si nacvičís s inštruktormi najprv na zemi.

Zoskoky absolvuješ s dvoma inštruktormi, ktorí budú vo vzduchu neustále pri tebe. Pri prvých zoskokoch ťa držia obaja, a podľa toho ako ti to pôjde a ako rýchlo si tvoje telo zvykne na rovnováhu vo vzduchu, ťa jeden pustí, až ťa nakoniec pustia obaja. Inštruktor s tebou  vo vzduchu komunikuje pomocou naučených signálov,ktorými ťa opravuje a upozorňuje na správnosť vykonávaných úkonov.

Pre zvládnutie letu na padáku a bezpečný priebeh pristátia budeš spočiatku v rádiovom spojení s inštruktorom, ktorý ti pomôže správne riadiť padák a bezpečne pristávať.

Prvý zoskok je tzv. zoznamovací, v ďalších už začínaš plniť jednoduché úlohy ako je kĺzanie, otočky o 90% stupňov, otočky o 360%, saltá atď.

Počas jedného dňa môžeš skočiť najviac tri zoskoky nakoľko adrenalín