PRIEBEH MÔJHO VÝCVIKU AFF

Ak máš vybavené potrebné administratívne náležitosti a všetky dokumenty (nezabudni si ich zobrať so sebou na letisko Slávnica a odovzdať ich inštruktorom), tvoj skydiverský výcvik môže začať.

V Skydive University sa tento výcvik robí najefektívnejšou a najbezpečnejšou metódou s názvom ,,AFF“ z anglického accelerated free fall alebo teda – zrýchleným výcvikom voľného pádu.

Metóda AFF je rozdelená na viacero úrovní.

Tvoj prvý deň na letisku bude pozostávať z teoretickej pozemnej prípravy, ktorú absolvuješ s našimi inštruktormi. Oboznámiš sa so základmi aerodynamiky, riadenia padáku, vlastného tela počas voľného pádu a správne vyhodnocovať prípadné mimoriadne situácie. Nadobudneš všetky potrebné informácie teoreticky aj prakticky s našimi pozemnými pomôckami kým ich nebudeš mať dostatočne zautomatizované. Z teoretickej časti ťa čaká preverovací test 🙂

V prípade dobrého počasia môžeš hneď na druhý deň začať s praktickou časťou výcviku, ktorá pozostáva z ôsmich úloh, teda z ôsmich zoskokov. Samozrejme ak všetky úlohy urobíš na prvý krát správne.

V prípade potreby je takisto možnosť vyskúšať si s inštruktorom voľný pád v simulátore, v aerodynamickom tuneli s komplexnou prípravou na jednoduchšie zvládnutie kurzu.

Pred každým jedným ťa čaká predzoskoková príprava a celý priebeh zoskoku si nacvičís s inštruktormi najprv na zemi.

Zoskoky absolvuješ s dvoma inštruktormi, ktorí budú vo vzduchu neustále pri tebe. Pri prvých zoskokoch ťa držia obaja, a podľa toho ako ti to pôjde a ako rýchlo si tvoje telo zvykne na rovnováhu vo vzduchu, ťa jeden pustí, až ťa nakoniec pustia obaja. Inštruktor s tebou  vo vzduchu komunikuje pomocou naučených signálov,ktorými ťa opravuje a upozorňuje na správnosť vykonávaných úkonov.

Pre zvládnutie letu na padáku a bezpečný priebeh pristátia budeš spočiatku v rádiovom spojení s inštruktorom, ktorý ti pomôže správne riadiť padák a bezpečne pristávať.

Prvý zoskok je tzv. zoznamovací, v ďalších už začínaš plniť jednoduché úlohy ako je kĺzanie, otočky o 90% stupňov, otočky o 360%, saltá atď.

Počas jedného dňa môžeš skočiť najviac tri zoskoky nakoľko adrenalín človeka veľmi unavuje.

Všetky zoskoky sú nahrávané kamerou, aby si si spolu s inštruktorom mohol pozrieť záznam a rýchlejšie odstrániť svoje nedostatky.

Ak už ovládaš všetky úlohy z osnovy AFF, tak môžeš absolvovať preskúšavací zoskok, prostredníctvom ktorého sa overia tvoje naučené schopnosti. Po úspešnom absolvovaní tohto zoskoku môžeš skákať samostatne. Po výcviku dokážeš bezpečne ovládať svoje telo vo vzduchu, otvoriť padák, riadiť ho a bezpečne pristáť.