Mať minimálne vek 15 rokov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a absolvovať predtým tandemový zoskok, ktorý ti dá čiastočnú predstavu o tom, do čoho ideš. Ak si tento zážitok vyhodnotil ako pozitívny a máš naďalej ambície venovať sa samostatne zoskokom, je potrebné si urobiť AFF (accelerated freefall course) – zrýchlený kurz voľného pádu. Stačí zatelefonovať a dohodnúť si termín začatia výcviku v Skydive University.
My ti pomôžeme s formalitami, absolvuješ u nás AFF pod vedením profesionálnych inštruktorov riadiacich sa poslednými poznatkami v parašutizme s najmodernejšou technikou. Ochotne sa ti budeme venovať aj po skončení kurzu.
Výcvik začína teoretickou prípravou. Naučíš sa základy aerodynamiky, riadenia padáku, vlastného tela počas voľného pádu a správne vyhodnocovať prípadné mimoriadne situácie.
Každému jednému zoskoku predchádza zodpovedná príprava. Počas prvých zoskokov z lietadla držia žiaka dvaja inštruktori, pričom v každom zoskoku žiak plní vopred dohodnuté úlohy . Aj neskôr je jeden inštruktor neustále so svojím žiakom a dohliada na celý priebeh výcviku.
Všetky zoskoky sú nahrávané kamerou, aby si žiak spolu s inštruktorom mohli po zoskoku pozrieť záznam a rýchlejšie odstrániť nedostatky. V prípade potreby je takisto možnosť vyskúšať si s inštruktorom voľný pád v simulátore, v aerodynamickom tuneli s komplexnou prípravou na jednoduchšie zvládnutie kurzu.
Ak žiak už ovláda všetky úlohy z osnovy AFF, tak môže absolvovať preskúšavací zoskok, prostredníctvom ktorého sa overia naučené schopnosti. Po úspešnom absolvovaní tohto zoskoku môže žiak skákať samostatne. Po výcviku žiak dokáže bezpečne ovládať svoje telo vo vzduchu, otvoriť padák, riadiť ho a bezpečne pristáť.
Výcvik sa dá stihnúť počas jedného víkendu, ale môže trvať aj mesiac. Je to veľmi individuálne a záleží od času a schopností absolventa ako rýchlo sa naučí všetko potrebné.
Informácie o nehodách parašutistov sa občas objavujú v médiách, ale tieto správy bývajú veľmi skreslené a nepresné. Je potrebné rozlíšiť, či je reč o paraglajdistoch, kde bývajú nehody celkom časté alebo o skydiveroch. Napríklad situácia, akou je neotvorenie padáku je naozaj veľmi vzácna. Dôkazom je veľa parašutistov, ktorí majú na konte tisíce zoskokov a neprihodilo sa im to ani raz. Ak predsa len vznikne akýkoľvek problém s padákom, dá sa počas zoskoku vyriešiť, poprípade je vždy k dispozícií záložný padák. Dokonca aj v prípade, že by parašutista do určitej výšky neotvoril padák sám, tak zasiahne prístroj, ktorý ho otvorí zaňho. Skydiving, resp. parašutizmus je pomerne bezpečný šport. Omnoho nebezpečnejšie je si sadnúť do auta…
Keď si každý deň odložíš 3,5 eura, tak za rok máš na kompletný výcvik našetrené. Až budeš môcť skákať sám, je to dokonca 5 krát lacnejšie. Následne ťa jeden zoskok vyjde 30 eur, a to už sa dá obetovať počas sezóny v teplejších mesiacoch v roku.